За BG Broker - Продажби и наеми на недвижими имоти | BG Broker
 

Ние стартирахме нашата дейност като агенция за недвижими имоти, но през годините се сблъскахме с множество клиенти, които търсят пълно обслужване на техните нужди, и създадохме „Бг Брокер”- брокерска компания, специализирана в консултантска и посредническа дейност. Стабилните позиции на компанията сред силната конкуренция в бранша се дължат на добрата организация и структуриране на дейностите, спазване на професионална етика, точно определяне на потребностите и очакванията на клиентите и тяхното изпълнение. „Бг Брокер” работи в сътрудничество с български и чуждестранни фирми, банки, финансови институции, адвокати, нотариуси и многобройни физически лица 

Информираме Ви, че „Бг Брокер България” EООД е регистрирано дружество, като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни с входящ номер 301103/2011г. Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни. Клиентите, ползвали услугите на нашата фирма, могат да бъдат сигурни, че личните им данни ще се използват единствено по предназначение. 

В наше лице ще намерите честен и доверен съветник, с помощта на който ще достигнете до точното за Вас решение.

 

УСЛУГИТЕ , КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ СА:

  • Посредничество при покупко-продажби и наемане-отдаване на недвижими имоти
  • Продаване и отдаване на бизнес
  • Управление на имоти и сгради
  • Кредитни консутации и съдействие при банково финансиране
  • Съдействие при строително-ремонтни дейности и обзавеждане
  • Съдействие и консултации при застраховане
  • Оценки на недвижими имоти и консултации
  • Юридически консултации
  •