За BG Broker - Продажби и наеми на недвижими имоти | BG Broker
 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Ние, в „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, знаем колко е важна поверителността на данните, които Вие – нашите клиенти, партньори и сътрудници ни предоставяте, поради което се отнасяме към тяхното събиране, съхранение и обработка с цялата отговорност, която произтича от приложимото законодателство и от амбицията и желанието ни да получим и съхраним Вашето доверие.

 

От 25 май 2018 г. е в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data ProtectionRegulation) – Регламент (ЕС) 2016/679. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.В качеството си на администратор на лични данни, „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за постигане на поставените цели, обработва ги и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

 

Тази Политика за поверителност (конфиденциалност) е приета и се публикува в изпълнение на задължението ни да обработваме личните данни при съблюдаване на принципа за прозрачност и добросъвестност. Разработихме тази Политика, за да Ви информираме за условията, при които събираме, обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни. Молим да я прочетете внимателно, за да се запознаете с категориите лични данни, които събираме и обработваме, как използваме тези данни и с кого е вероятно да ги споделяме. Настоящата Политика също така описва Вашите права и как можете да се свържете с нас, за да упражните тези права или да ни зададете каквито и да е въпроси относно защитата на Вашите лични данни..

 

Приемайки нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате и приемате използването на Вашата лична информация, както е описано в този документ. Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Политика за поверителност.

 

Кои сме ние?

Когато в тази Политика за поверителност  се споменава „дружеството”, „ние”, „нашата” или „нас”, това се отнася за:

 

Информация за администратора на лични данни:

Наименование:                      „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ЕИК:                                       201022489

Държава:                                България

Област:                                   София

Община:                                 Столична

Населено място, ПК:            София, 1505

Район:                                     «Слатина»

Адрес:                                     yл. „Рибарица” № 8, ет.5, ап.15

Телефон:                                 +359 888 781 380

Електронен адрес:                 info@bgbroker.bg

 

Информация за компетентния Надзорен орган в Република България:

Наименование:                                  Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:  гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:               гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:                                             + 359 2 9153518

E-mail:                                                 kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт:                                            www.cpdp.bg

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за следните цели:

 • изпращане на информационни съобщения, препоръки за подобряване на използването на сайта;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите ни, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДспазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.


Основания за обработване на Вашите лични данни

Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността на служителите и високите стандарти на „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а и от закона. Съгласно приложимото законодателство, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако има истинска причина за това, а тази причини може да бъдепоне една от следните:

 • да изпълним договор между нас и Вас;
 • имаме правно задължение;
 • ако Вие сте дали съгласието си за обработка;
 • ако е в наш легитимен интерес;
 • ако е в обществен интерес;
 • ако е във Ваш жизнен интерес;

Когато имаме търговски или бизнес причини да обработваме Вашите лични данни, това се определя като легитимен интерес. При наличие на наш легитимен интерес, Вашите лични данни все още са защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси. Ако причината да обработваме Вашите лични данни е легитимен интерес, ние ще Ви информираме, че правим това, както и какви са нашите легитимни интереси и ще Ви предоставим метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат превес над правото Ви за възражение.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД?

При използване на уебсайтовете:www.bgbroker.bg,www.bgcredit.net, www.novihan.alle.bg, www.relax-bg.com, www.bgvillas.info,дружеството може да събира и обработва предоставените от Вас данни за име, електронен адрес и телефонен номер чрез наличната в сайта контактна форма.

 

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до отправени запитвания, изпълнението на направена поръчка, промени в услугите и други.

 

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДобработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  • Цел, за която се събират данните:
   • За отговор на запитвания, направени през различните канали за комуникация: контактна форма в сайта, социални мрежи, по телефон, при директна среща в офиса;
   • За осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

 

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДне събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

В случай, че имате въпроси относно събирането и обработването на Вашите данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез:info@bgbroker.bg

 

Обработка и защита на личните данни

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД прилага адекватни технически и организационни мерки за обработка и защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп.

С появата на нови технологии постоянно се подобряват и нашите процедури за защита на данните, които събираме.

Въпроси относно сигурността на личните данни могат да се изпращат на имейл адреса:

info@bgbroker.bg

 

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 1 /една/ година. След изтичането на този срок, „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДще Ви уведомява, за всеки случай, когато срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси на дружеството или друго.

 

Вашите Права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

 

Имате право на достъпдо личните си данни.Вие имате право да изискате и получите от „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДпотвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и подробна информация относно целите, основанията и начините на обработване на данните.„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДВи предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДси запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Имате право на коригиранена съхраняваните и обработвани от нас Ваши лични данни. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или чрез отправено до нас искане за това.

Имате право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Вие можете да поискате от „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДизтриване на свързаните с Вас лични данни, а дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите свое съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД;

Ние не сме длъжни да изтрием личните Ви данни, ако ги съхраняваме и обработваме:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нашето дружество или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане до „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДне изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Имате Право на ограничаванена обработването. Вие имате право да изискате от „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДда ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДда провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДне се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДимат преимущество пред Вашите интереси.

Имате Право на преносимостна обработваните от нас Ваши лични данни. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас отправяйки искане до дружеството. Можете да поискате от нас директно да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Имате Право на възражениесрещу обработването на личните Ви данни. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването от „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДна лични данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вие имате права и във връзка със случаите нанарушение на сигурността на личните Ви данни

 

Ако „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООДустанови нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако:

 • сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Редът за упражняване на правата Виизисква да отправите писмено искане до „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на адреса на дружеството или по електронен път на имейл: info@bgbroker.bg.Ние ще предоставим информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочим и причините за забавянето.

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД има готовност да Ви окаже съдействие и помощ при всеки случай, когато решите да упражните Вашите права.

В случай, че срещнете каквито и да било затруднения в упражняването на Вашите права или имате каквито и да било съмнения относно законосъобразността на обработването им от „БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, не се колебайте да се възползвате от правото си на жалба до надзорния орган, като използвате контактите на Комисията за защита на данните посочени по-горе в настоящия документ.

 

Предоставяне на лични данни на трети страни

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД не предоставя получените лични данни на трети лица, както и на страни извън ЕС или на международни организации.

 

Промени в нашата Политика за повериталност

„БГ БРОКЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да актуализира, като изменя и допълва настоящата Политика за поверителност по всяко време, включително, когато това е продиктувано от промени в приложимото законодателство. Всяко изменение ще се публикува в сайта, заедно със съобщение за извършената промяна и ще влиза в сила след публикуването.

Препоръчително е да проверявате периодично настоящата уеб страница за обновления.

 

                                                                                                    

Ако не намирате отговор на Ваш въпрос относно защитата на личните Ви данни в тази Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас:info@bgbroker.bg